Company
 

Legendarna gwarancja

PLANY GWARANCYJNE

Torby DEEMEED są wykonane z materiału Cordura ™. Gwarancja obejmuje wszelkiego rodzaju defekty produkcyjne i materiałowe. Gwarancja jest ważna przez 30 lat od momentu zakupu, który musi być potwierdzony dowodem zakupu a także rejestracją na naszej stronie internetowej. Nasza gwarancja jest honorowana tylko w przypadkach gdy produkt jest eksploatowany w sposob zgodny z instrukcja i przeznaczeniem w normalnych warunkach. Defekty i uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem, zaniedbaniem lub użyciem w celach innych niż określone w specyfikacji produktu nie podlegają gwarancji. Gwarancja jest niezależna od indywidualnych umów pomiędzy klientem a bezpośrednim sprzedawca. Wszystkie zwroty podlegają inspekcji i ocenie defektów przez personel firmy DEEMEED zanim jakiekolwiek naprawy mogą być autoryzowane. W ramach gwarancji firma DEEMEED  zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów naprawy lub ewentualnej wymiany produktu z wyjątkiem kosztów przesyłki do firmy.
W celu szybszej i sprawniejszej obsługi klienta, firma DEEMEED prosi o wysyłanie zdjęć defektów i uszkodzeń na adres: warranty@deemeed.com w momencie rozpoczęcia postępowania gwarancyjnego.

28-medium_default 32-medium_default

PEŁNE WARUNKI GWARANCJI

Firma DEEMEED zapewnia gwarancję na wszystkie swoje produkty zakupione bezpośrednio od nas, a także za pośrednictwem autoryzowanych sklepów. Firma DEEMEED dokłada wszelkich starań aby wszystkie nasze produkty były wykonane z najlepszych materiałów dostępnych  na rynku , a także gwarantuje jakość wykonania. W przypadku uszkodzenia lub defektu fabrycznego wykrytych w trakcie trwania ważności gwarancji, firma DEEMEED zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy danego produktu w czasie 21 dni od otrzymania produktu od klienta. Jednocześnie firma DEEMEED rezerwuje sobie prawo do dokładnej inspekcji produktu w celu ustalenia przyczyn usterki i odmówienia naprawy gwarancyjnej w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy  gwarancyjnej przez klienta. W momencie wygaśnięcia umowy gwarancyjnej, wszelkie koszty napraw stają się wyłączną odpowiedzialnością klienta a firma DEEMEED zostaje zwolniona z takowych kosztów. Wadliwe lub uszkodzone produkty powinny być dostarczone przez klienta do sklepu w którym nabyto produkt, lub bezpośrednio do firmy DEEMEED. Dowód zakupu i dokładny opis uszkodzenia powinny być dołączone. Przed wysyłką torby powinne być wyczyszczone. Wymiana produktu na nowy, może nastąpić tylko w przypadku gdy firma DEEMEED dokona dwóch gwarancyjnych napraw lub gdy przedstawiciel firmy DEEMEED stwierdzi, że produkt  nie nadaje się do naprawy.

DEFEKTY LUB USZKODZENIA NIEPODLEGAJĄCE GWARANCJI:

Wszystkie produkty wykonane są z bardzo mocnych i wytrzymałych materiałów, odpornych na czynniki zewnętrzne jednakże niektóre przyczyny uszkodzeń nie są pokrywane przez gwarancje:

  • Zmiany koloru toreb wynikające z długiego wystawienia na słońce
  • Uszkodzenia spowodowane przez klienta
  • Uszkodzenia wynikłe z modyfikacji produktów
  • Uszkodzenia wynikłe wskutek nieodpowiedniej konserwacji
  • Uszkodzenia wynikłe wskutek nieodpowiedniej eksploatacji
  • Zmęczenie materiału